جستجوی پیشرفته

محصولات بونیتا  

محصولات بونیتا

محصولات تخصصی بونیتا در لابراتورهای DK PHARMA در کشور کانادا فورمولیزه شده و در DK Laboratories مالزی تولید میگردد

شرایط بد آب و هوایی و استفاده روزافزون از محصولات شیمیایی که جهت آرایش مو به کار گرفته میشود سبب گردید تا موها به تدریج سلامت خود را از دست بدهند و صاحبان خود را دچار مشکل نمایند.

لزوم توجه خاص به این مشکل و نگاه تخصصی به آن و هچنین نیازی که در سالنهای آرایش به درمان موهای آسیب دیده احساس شده ما را بر آن داشت تا محصولات تخصصی با نام بونیتا را عرضه نماییم.