جستجوی پیشرفته

گروه تثبیت کننده رنگ مو 

گروه تثبیت کننده رنگ مو

این گروه محصولات با دارا بودن اثر درمانی ضد اکسیدان و با خارج نمودن اکسیژن  از رنگ (free from O2) باعث پایدار شدن ملوکول های رنگ مو گشته و همچنین با دارا بودن یک کمپلکس اسیدهای میوه و ویتامین (provitamin B5) و پروتئین های گندم موها را حفظ نموده و باعث ترمیم و بازسازی آسیب های وارده به مو میگردد.

به علت PH اسیدی این محصول کوتیکول موها و همچنین پوست کف سر به حالت طبیعی بازگشته و رطوبت داخل مو حفظ میگردد. این گروه محصولات در واقع تثبیت کننده رنگ مو می باشند.