جستجوی پیشرفته

محصولات جوان سازی پوست 

محصولات جوان سازی پوست

آینوآ یک فصل جدیدی از محصولات ضد پیری پوست را عرضه داشه است که برروی بازسازی سلول های کم توان پوستی (افزایش قدرت سوخت و ساز سلولی)

اثر مینماید و با کمک مواد موثره مورد نیاز برای جوانی و شادابی سلول های پوست به سرعت نتایج مثبت خود را نشان می دهد. نام این محصولات از کامه لاتین

khrono به معنی زمان می باشد و همین مفهوم متوقف کردن زمان در فرمولاسیون این محصولات رعایت می شود.