جستجوی پیشرفته

گروه محصولات رویال ژلی 

گروه محصولات رویال ژلی

این گروه از محصولات رویال ژلی که غذای ویژه ملکه زنبور عسل می باشد و یک ماده بیولوژی و طبیعی تهیه گردیده استکه میتواندآثار مضر خشک شدن و پیرشدن پوست را از بین ببرد.این گروه محصولات الاستیسیته و انعطاف پذیری پوست را بیشتر نموده و رشته بافت همبند را بازسازی مینماید.