جستجوی پیشرفته

گروه پاک کننده - حاوی آبرسان پوست 

گروه پاک کننده - حاوی آبرسان پوست

گروه آبرسان

با گذر زمان ، خشکی هوا ، رژیم های غذایی نامناسب و عوامل مخرب محیطی مانند سرما،خورشید،باد و ... به مرور پوست صورت آب خود را از دست میدهد و کم کم میزان چربی های جاذب آب Hidrophyllic Lipids که باعث نگهداری آب می شود کاهش می بابد.

این گروه از محصول دارای یک اثر مضاعف و دوچندان در حفظ رطوبت و ترمیم لایه کورنئال پوست در حفظ آب و شادابی دارد.